Ochrona przeciwpożarowa budynków- scenariusz przeciwpożarowy

Scenariusze przeciwpożarowe służą do oszacowania fundamentalnych zdarzeń w teorii postępu pożarów.

Tego typu scenariusz ma na celu m.in. właściwy wybór urządzeń przeciwpożarowych oraz wykorzystanych materiałów budowlanych, a także gwarancję warunków do bezpiecznej ewakuacji ludzi.

Scenariusz rozwoju zdarzeń podczas pożaru wymagany przez rozporządzenie MSWiA

Ochrona przeciwpożarowa budynków opiera się na obowiązkowym scenariuszu stanowiącym podstawę do opracowania jego kolejnych etapów. Scenariusz rozwoju zdarzeń musi zawierać informacje o ochronie pożarowej oraz doborze odpowiednich urządzeń wraz z analizą możliwych niebezpieczeństw. Za jego wykonanie odpowiedzialny jest projektant lub współtworzący z nim rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Scenariusz ten powinien pojawić się już na etapie projektu budowlanego. W zależności od wymagań inwestycji może być rozbudowany o kolejne etapy, które zawierają więcej szczegółów

Scenariusz-algorytmy

Jest to opis działania instalacji oraz wszelkich innych urządzeń w chwili wybuchu pożaru. Zawarte będą tutaj procedury informowania personelu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo w budynku o zaistniałym zagrożeniu oraz obowiązkowe czynności, które mają wykonać. Za jego opracowanie formalnie odpowiada generalny wykonawca, jednak autorem powinien być rzeczoznawca ds. zabezpieczeń.

Scenariusz –matryce

Znajdują się tu wszelkie wytyczne do zaprogramowania wszystkich urządzeń przeciwpożarowych wraz z opisami zachodzących między nimi interakcji. Jego opracowanie odpowiedzialny jest projektant systemu automatyki pożarowej we współpracy z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Scenariusz powykonawczy

Scenariusz powykonawczy powinien być ostatnim krokiem realizacji inwestycji. To dokument przeznaczony jest dla zarządcy budynku. Zawiera wymagania dotyczące utrzymania prawidłowego stanu technicznego instalacji oraz pozostałych urządzeń przeciwpożarowych znajdujących w obiekcie. Za wykonanie scenariusza formalnie odpowiada generalny wykonawca, a jej właściwym autorem jest projektant systemu automatyki pożarowej.

Author: Le Corbusier

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *