Sztuka i użyteczność | Wszystko, co powinniście wiedzieć

Co wpływa na ceny gazu?

Gaz ziemny, podobnie jak wszystkie inne surowce, cały czas dynamicznie zmienia swoją cenę. Czynników które mają na nią wpływ jest bardzo dużo. Zastanówmy się skąd właściwie bierze się cena gazu z którą do czynienia mają klienci detaliczni, czyli my.

Podobnie jak w przypadku wszystkich towarów na cenę gazu ogromny wpływ mają popyt i podaż. Podaż to ilość gazu znajdującego się na rynku, im będzie go więcej, tym – teoretycznie – powinien być tańszy. Popyt natomiast to zapotrzebowanie. Jeśli popyt przewyższy podaż wówczas cena gazu powinna wzrosnąć. Jeśli jest odwrotnie – gaz powinien tanieć. De facto sytuacja jest jednak nieco bardziej skomplikowana.

Wiele krajów nie dysponuje własnymi złożami gazu ziemnego lub nie posiada technologi i zasobów koniecznych dla rozpoczęcia wydobycia. W tej sytuacji musi sprowadzać gaz z innych miejsc za pomocą gazociągów (gaz transportowany rurami) lub innymi metodami, np. poprzez gazoporty (gaz transportowany na statkach). W tym momencie zanim gaz trafi do odbiorcy musi jeszcze przejść przez ręce kilku lub nawet kilkunastu podmiotów, z których każdy pobiera prowizję. Może to być właściciel gazociągu, spółka zlokalizowana w kraju tranzytowym (np. w przypadku tranzytu gazu z Rosji przez Białoruś zapłacić trzeba nie tylko rosyjskiemu dystrybutorowi, ale również białoruskiemu), albo przewoźnik (jeśli gaz trafia do nas drogą morską). Cena gazu jest więc tylko w niewielkim stopniu ustalana przez dystrybutora detalicznego i w dużej mierze zależy od decyzji podmiotów przez które gaz musiał przejść zanim do niego trafił.

Na cenę gazu wpływa również jego jakość. To, jakiej jakości jest gaz wynika między innymi z technologii wydobycia, jakości instalacji czy też tego z jakich złóż pochodzi. Pod pojęciem jakości gazu rozumiemy przede wszystkim jego wydajność – gaz bardziej wydajny zazwyczaj będzie droższy.

Co do zasady im bliżej miejsca wydobycia tym cena gazu powinna być niższa. Dlatego obywatele krajów na terenie których znajdują się złoża płacą ze ten surowiec znacznie mniej.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes