Sztuka i użyteczność | Wszystko, co powinniście wiedzieć

Ochrona przeciwpożarowa budynków- scenariusz przeciwpożarowy

Scenariusze przeciwpożarowe służą do oszacowania fundamentalnych zdarzeń w teorii postępu pożarów. Tego typu scenariusz ma na celu m.in. właściwy wybór urządzeń przeciwpożarowych oraz wykorzystanych materiałów budowlanych, a także gwarancję warunków do bezpiecznej ewakuacji ludzi. Scenariusz rozwoju zdarzeń podczas pożaru wymagany przez rozporządzenie MSWiA Ochrona przeciwpożarowa budynków opiera się na...

Ochrona w razie pożaru

Gdy w centrum handlowym albo zakładzie przemysłowym wybucha pożar, najpierw ratuje się ludzi, potem wyposażenie o znacznej wartości materialnej. Za sukces uważa się brak ofiar śmiertelnych i sprawne ugaszenie płomieni. W jaki sposób można dodatkowo zabezpieczyć życie ludzkie w razie pożaru? Specyfika farb ogniochronnych Niewiele osób wie, że do sukcesu akcji ratowniczej może przyczynić się wykonane wcześniej...

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes