Sztuka i użyteczność | Wszystko, co powinniście wiedzieć

Pomoc w budowie domu

Budowa domu jest poważnym przedsięwzięciem i każdy jej etap wymaga od inwestora dużo uwagi oraz ostrożności. Większość osób budujących dom robi to po raz pierwszy, przez co – jeśli nie jest zawodowo związana z branżą budowlaną – z braku doświadczenia może popełnić sporo błędów i przeoczyć większość szczegółów mających wpływ na późniejsza eksploatację budynku. Jak temu zapobiec?

Pomoc w przygotowaniach
Osobę finansującą powstawanie domu określa się mianem inwestora. Ona płaci projektantowi, wykonawcy i kierownikowi budowy, ona też ma prawo oczekiwać od nich pracy wykonanej z należytą starannością. Czasem jednak, z braku wiedzy fachowej, nie jest w stanie tego zweryfikować. Dlatego na początku całego procesu dużą pomocą może służyć inwestor zastępczy. Jest to najczęściej inżynier budownictwa z uprawnieniami w zakresie projektowania konstrukcji i kierowania budowami, który w imieniu właściwego inwestora może dokonywać szeregu czynności:

» doradzić w procesie zakupu gruntu i przeanalizować możliwość uzyskania wymaganych prawem zezwoleń, a potem wystąpić o ich wydanie,
» wybrać wykonawcę robót budowlanych i negocjować zawierane z nim umowy,
» sporządzić harmonogram robót budowlanych,
» współpracować z projektantem i przekazywać mu ewentualne zastrzeżenia wykonawcy, a potem wyegzekwować ich naniesienie.

Zadaniem inwestora zastępczego będzie także kontrola zgodności wykonywania robót budowlanych z zapisami umowy.

Kontrola budowy
Kompetentny i doświadczony inżynier budownictwa może również sprawować nadzór inwestorski nad pracami prowadzonymi podczas budowy domu. Wówczas do jego zadań należeć będzie:

» sprawdzanie jakości wykonywanych robót
» uczestniczenie w odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych
» potwierdzanie usunięcia zauważonych wcześniej wad.

Oprócz tego inspektor nadzoru inwestorskiego będzie uczestniczył w odbiorach gotowych obiektów budowlanych i przekazywał je do użytkowania. Skontroluje również rozliczenia za przeprowadzone roboty budowlane.

Planując budowę własnego domu, warto zadbać o fachową pomoc w jej przeprowadzeniu i nadzorowaniu jej przebiegu. Pozwoli nam to uniknąć niepotrzebnego stresu oraz niewłaściwych inwestycji.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes