Sztuka i użyteczność | Wszystko, co powinniście wiedzieć

Ochrona w razie pożaru

Gdy w centrum handlowym albo zakładzie przemysłowym wybucha pożar, najpierw ratuje się ludzi, potem wyposażenie o znacznej wartości materialnej. Za sukces uważa się brak ofiar śmiertelnych i sprawne ugaszenie płomieni. W jaki sposób można dodatkowo zabezpieczyć życie ludzkie w razie pożaru?

Specyfika farb ogniochronnych

Niewiele osób wie, że do sukcesu akcji ratowniczej może przyczynić się wykonane wcześniej malowanie ogniochronne konstrukcji stalowych hal produkcyjnych albo galerii. Polega ono na pokryciu słupów, dźwigarów kratowych i pozostałych elementów konstrukcji specjalną farbą pęczniejącą pod wpływem wysokiej temperatury. Składa się ona z trzech warstw:

  • podkładu zapewniającego zabezpieczenie przed korozją i gwarantującego przyczepność farby do podłoża
  • warstwy pęczniejącej chroniącej stal przed działaniem wysokiej temperatury nawet przez 60 minut
  • warstwy nawierzchniowej o właściwościach przeciwwilgociowych i dekoracyjnych.

Więcej czasu na akcję ratowniczą

Zapewniona w ten sposób ochrona przeciwpożarowa budynków daje możliwość przeprowadzenia dłuższej akcji ratowniczej. Jeśli konstrukcja jest zabezpieczona przed działaniem płomieni i wysokiej temperatury, strażacy mają więcej czasu na wyprowadzenie z płonącego budynku wszystkich znajdujących się nim osób, gdyż wiedzą, że nie ulegnie on zniszczeniu tak szybko, jak nieruchomość w ten sposób niechroniona.

Płyty przeciwpożarowe

Inną formą zabezpieczenia przeciwpożarowego jest montaż płyt gipsowo-kartonowych na wewnętrznych ścianach budynku. Gips ma właściwości absorbowania dużych ilości ciepła potrzebnego do odparowania związanej w nim krystalicznie wody. Dlatego zanim płomienie uszkodzą ściany i konstrukcję budynku, przyczyniają się do odparowania zawartej w gipsie wody. Czas nagrzewania się materiału zależy od jego grubości oraz od natężenia strumienia energii cieplnej dostarczanej w trakcie pożaru. Jednak zawsze zastosowanie takiego rozwiązania przedłuża czas, w którym służby ratownicze mogą skutecznie ratować ludzi i mienie.

Dostępne obecnie środki ochrony przeciwpożarowej pomagają minimalizować skutki działania płomieni oraz wysokiej temperatury. Wystarczy tylko z nich korzystać.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes