Czym jest projektowanie AK?

Celem tego artykułu jest zbadanie wykorzystania sztucznej inteligencji w planowaniu i projektowaniu budynków. W tej części omówimy zastosowanie sztucznej inteligencji w procesie projektowania i budowy, w jaki sposób można ją wykorzystać do skrócenia czasu i kosztów budowy, w jaki sposób można ją wykorzystać do planowania inteligentnego miasta i wreszcie, w jaki sposób można ją zastosować w planowaniu urbanistycznym.

Sztuczna inteligencja została wykorzystana przez architektów do symulacji budynków przed ich wybudowaniem. Projektowanie AK odbywa się za pomocą technologii wirtualnej rzeczywistości, aby stworzyć model 3D, który można oglądać pod każdym kątem. Następnie architekt wykorzystuje algorytm, który generuje wariacje oryginalnego projektu na podstawie parametrów, takich jak koszt, funkcja, przydział przestrzeni itp., które są wprowadzane przez architekta do komputera. 

Projektowanie AK — dlaczego warto? 

W ostatnich latach nastąpił wzrost liczby narzędzi do inteligentnego projektowania, które mogą pobierać informacje z innych dziedzin, takich jak inżynieria lądowa czy elektrotechnika, i wykorzystywać je do tworzenia projektu architektonicznego. Narzędzia te są również w stanie pracować nad projektami obejmującymi wiele dyscyplin, takich jak architektura, urbanistyka, inżynieria lądowa, inżynieria budowlana i elektrotechnika.

Proces budowy nowej konstrukcji zwykle zaczyna się od architekta. Następnie projektuje i rysuje plany pięter budynku. Następnie inżynier, który oblicza, ile materiału będzie potrzebne do jego budowy i ile będzie to kosztować. Następnie wykonawca buduje konstrukcję według tych planów. Wykorzystanie sztucznej inteligencji w procesie projektowania ma wiele zalet, takich jak skrócenie czasu potrzebnego do ukończenia projektów, poprawa dokładności i spójności oraz ułatwienie współpracy architektów ze sobą.

Sztuczna inteligencja jest wykorzystywana w branży architektonicznej od dawna. Obecnie jest używana nie tylko do projektowania budynków, ale jest również wykorzystywana do planowania projektów, takich jak drogi, mosty, tunele, linie kolejowe i wiele innych struktur niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa. 

Author: Le Corbusier