Czym jest powietrzny wymiennik ciepła?

Gruntowy wymiennik ciepła to urządzenie, które cieszy się w Polsce coraz większą popularnością. Szczególnym uznaniem mogą pochwalić się modele powietrzne, oznaczane nierzadko skrótem GPWC. Mowa tu o nowatorskich instalacjach, odpowiedzialnych za wspieranie i dopełnianie instalacji wentylacji mechanicznej. Gruntowy powietrzny wymiennik ciepła zapewnia tym samym optymalny odzysk ciepła, przy jednoczesnym stwarzaniu optymalnych warunków wewnątrz pomieszczeń. Wykorzystując tego typu rozwiązanie, jesteśmy bowiem w stanie schładzać wnętrza w upalne dni, zaś z nadejściem zimy – ogrzewać je. W niniejszym artykule przybliżymy temat tych niezwykle praktycznych urządzeń.

 

Wymiennik gruntowy poziomy powietrzny – zasada działania

 

Gruntowy wymiennik ciepła płytowy zawdzięcza swoją nazwę możliwości poboru energii cieplnej bezpośrednio z gruntu, sąsiadującego z budynkiem. W przeciwieństwie do wariantu glikolowego, opierającego swoje działanie na glikolu poliutenowym, model powietrzny przesyła energię za pomocą powietrza, pobieranego przez specjalistyczny komponent, nazywany czerpnią powietrza. Czerpnię instaluje się na zewnątrz budynku, zaś sam wymiennik – w pobliskim gruncie, na głębokości około półtora metra.

Powietrze, trafiające do czerpni, przepływa przez wymiennik, a następnie ulega ogrzaniu lub schłodzeniu, zależnie od konfiguracji urządzenia. W następnej kolejności, jest ono przekazywane do centrali wentylacyjnej, nazywanej również rekuperatorem, umieszczonej wewnątrz budynku. Opuszczając centralę, ogrzane/schłodzone powietrze jest rozprzestrzeniane po przewodach wentylacyjnych, umożliwiając tym samym zmianę temperatury wewnątrz pomieszczeń.

 

O czym powinniśmy pamiętać, planując montaż gruntowego wymiennika poziomego?

 

Pamiętajmy, że powietrzny wymiennik ciepła to urządzenie, którego nie kupuje się sporadycznie. Ze względu na złożoną integrację instalacji wspomagającej z główną, instalację powinno się tu uwzględnić jeszcze na etapie budowy budynku. Podczas tworzenia projektu, konieczne jest uwzględnienie kluczowych kwestii, takich jak sposób rozprowadzenia kanałów wentylacyjnych, rozplanowanie położenia samego rekuperatora czy też wskazanie miejsca montażu czerpni powietrza.

Unikniemy w ten sposób kosztownych pomyłek, wiążących się nierzadko z koniecznością ponownego przeprowadzania prac montażowych, wymagających modyfikacji instalacji. Nie należy bowiem zapominać, że wymiennik ciepła to urządzenie, stanowiące integralną część budynku. Z tego też powodu, jeszcze przed dokonaniem zakupu warto skontaktować się ze specjalistyczną firmą, która pomoże nam w doborze najodpowiedniejszego rozwiązania oraz sporządzeniu właściwego projektu.

Author: Le Corbusier