Sztuka i użyteczność | Wszystko, co powinniście wiedzieć

Innowacyjność w polskim budownictwie

Wejście Polski do Unii Europejskiej pociągnęło za sobą szereg inwestycji budowlanych. Rodzime miasta i miasteczka zaczęły pięknieć na naszych oczach, a w dużych aglomeracjach jak grzyby po deszczu „wyrastają” nowoczesne biurowce i hotele. Początkowo wskutek wszystkich tych przedsięwzięć ucierpiało budownictwo jednorodzinne, jednak z czasem przedsiębiorcy dostrzegli drzemiący w nim potencjał i postawili go...

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes